Luni, 04 Decembrie 2023, 17.23.14
Logged in as Vizitator | Group "Guests"Bun venit Vizitator | RSS
Meniu principal
Categorii
Entertainment [4]
Activități sportive, recreative, dans, teatru, etc.
Educativ [46]
Proiecte și programe educaționale
Search
Social bookmarks
Înregistrare

Comerț competent pe piața europeană

Leonardo da Vinci

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAME COMUNITARE

Mobilitate IVT (Initial Vocational Training) LLP-LdV/IVT/2010/RO/063

Persoană de contact/coordonatorul proiectului : Spătaru Maria Marina


   Parteneriat multinaţional cu companii comerciale din Portugalia, Germania şi Polonia, un program de formare prin muncă pentru elevi ai Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, judeţul Caraş –Severin , România.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea unui program de formare, din perspectiva depăşirii "barierelor graniţelor" muncii,  prin care elevii participanţi să dobândească noi competențe tehnice generale, să-şi îmbunătăţească competenţele cheie transferabile, să-şi sporească șansele pe piața muncii, promovându-şi dezvoltarea personală.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 35 de participanţi, elevi din clasa a X-a liceu tehnologic – ruta directă de profesionalizare, domeniul de pregătire: Economic – Comerţ,  grupaţi în trei fluxuri:

-       7 elevi: flux I Portugalia;


-       14 elevi: flux II Germania;


-       14 elevi: flux III Polonia.


Flux I.   Parteneriatul româno – portughez  a fost alcătuit din:

-       Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, beneficiar şi organizatie de trimitere;

-       SUPERCHETE – Supermercados SA şi  Montijosiper organizaţii de primire.

-       Associaçao Para A Formaçao Profissional e Desenvolvimento de Montijo (AFPDM),  partener intermediar;

Flux II. Parteneriatul româno – german a fost alcătuit din:

-       Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, beneficiar şi organizatie de trimitere;

-       REWE MARKT GmbH şi Realkauf GmbH &CoKG organizaţii de primire.

-       Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnützige GmbH Hannovra (ZEB), partener intermediar;

Flux III.Parteneriatul româno – polonez a fost alcătuit din:

-       Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa,  beneficiar şi organizatie de trimitere;

-       HORECA+ S.C organizaţie de primire.

-       Futurum - Coordination of EU Projects Wroclaw, partener intermediar;

Obiectivele proiectului au fost :

1. Dezvoltarea de competenţe profesionale tehnice generale necesare pentru obţinerea unei calificări de nivel 2, tranziţiei  de la şcoală la viaţa activă şi adaptării continue la cerinţele angajatorilor potrivit dinamicii pieţei muncii, printr-o mobilitate transnaţională în scop educaţional; 

2. Dobândirea  de abilităţi cheie transferabile şi deprinderi practice cerute de companiile comerciale, în vederea angajării: organizatorice, orientare către client, gestionarea eficientă a relaţiilor cu clienţii, identificarea priorităţilor;

3. Acumularea de cunoştinţe  lingvistice de specialitate  şi informaţii privind cultura şi tradiţia europeană în general, îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a unei limbii străine, pentru creşterea gradului de relaţionare şi comunicare  în cadrul echipei de lucru şi cu clientii.


Atingerea obiectivelor enumerate mai sus s-a realizat printr-un program de formare profesională ale cărui conţinuturi au constat în activităţi practice care au respectat curriculumul şi Standardele de pregătire profesională (Anexa 2 la OMECTS nr. 3081/27.01.2010, respectiv Anexa 2 la OMECTS nr.4463/12.07.2010), astfel:

-       pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, ruta directă de profesionalizare, domeniul de pregătire de bază: Economic – Comerţ, modulul M4: Pregătire practică comasată – Curriculum în dezvoltare locală (CDL);

-       denumirea şi conţinutul modulului, cu titlul „Comerţ Competent pe Piaţa Europeană", a fost stabilit de Colegiul Economic, în parteneriat cu agenţii economici;

-       cele 90 de ore de Pregătire practică comasată – CDL, din Planul cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, au fost aprobate ca CDL cu tema „Comerţ Competent pe Piaţa Europeană", prin hotărârea Consiliului de administraţie  al Colegiului Economic al Banatului Montan, din 29.01.2010, fiind aprobat de CLDPS şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş – Severin;

-       s-a urmărit dobândirea unităţilor de competenţe cheie:

 • Pregătirea pentru integrarea la locul de muncăşi
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă, din standardul de pregătire profesională, printr-o instruire în mediul real de lucru şi în contextul tehnologic oferit de agenţi economici europeni.

Rezultate obţinute prin proiect :

La nivel de participanţi  s-a obţinut: o ameliorare a formării profesionale a acestora prin dobândirea unor  competenţe profesionale şi deprinderi practice specifice profilului Servicii, domeniului Economic - Comerţ; acumularea de experienţă practică în domeniul pregătirii de bază: Economic - Comerţ în alte ţări europene; lărgirea competenţelor sociale şi lingvistice. Acest lucru ii va ajuta la  integrarea cu succes în profesie, după  absolvire, prin dobândirea deprinderilor practice cerute de companiile comerciale din ţări ale Uniunii Europene.

La nivel instituțional proiectul contribuie la fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale .Asigura o mai bună inserţie pe piaţa muncii naţională şi europeană a absolvenţilor şi o mai bună recunoaştere a prestigiului şcolii pe plan local şi regional. Pentru domeniul Economic - Comerţ, acest proiect asigură ameliorarea  calificării forţei de muncă, care urmează sa  activeze in acest sector  şi să contribuie la satisfacerea nevoilor regionale şi locale  prin creşterea calitatii serviciilor în comerţ,  printr-un comportament si o atitudine orientate spre client.

Beneficiile participanţilor:

Datorită activităţilor şi experienţei acumulate în stagile de practică, prin acest proiect, participanţii au devenit mai încrezători în forţele lor, sunt mai deschişi, se implică mult mai mult în problemele şcolii, sunt mai punctuali şi mai respectuoşi.

Ei sunt mult mai responsabili şi mai apreciaţi la locurile lor de practică de către  agenţii economici.

Certificarea şi validarea competenţelor, abilităţilor  şi cunostinţelor  dobândite de către participanţi s-a făcut prin:

-      Certificatul Europass Mobility emis de către instituţia  beneficiară şi  validat de către  instituţia de primire şi de instituţia intermediară.

        -    Stagiul de practică şi competenţele certificate  în cadrul acestui proiect au fost recunoscute cu notă la modulul M4.Pregătire practică comasată, de către Colegiul Economic al Banatului Montan.  


Concluzie: Considerăm că obiectivele proiectului au fost indeplinite in totalitate. Participanții au reușit să dobândească competențe absolut necesare in profesia în care se pregătesc. 

Elevii participanți,  care au beneficiat de o mobilitate Leonardo da Vinci, afirmă că aceasta le va influenţa în mod pozitiv cariera şi modul de abordare a pregătirii profesionale. Ei au obținut  informaţii despre cerinţele locului de muncă într-o firmă europeană şi despre posibilităţile de angajare în domeniul lor de pregătire . Acest lucru le  va asigura  mobilitatea în Europa şi şansa de a studia sau de a se angaja companii comerciale europene.

Mobilitatea Leonardo da Vinci a reprezentat pentru Colegiul Economic al Banatului Montan. o experienţă bazată pe excelenţă în educaţie şi multiculturalism și  pentru elevii participanți  şansa de a descoperi o Europă multiculturală și un mediu socio-profesional real, de a deveni promotori ai calităţii europene în comerţ.

Imagini foto flux Portugalia (click on banner)

Imagini foto flux Germania (click on banner)


Imagini foto flux Polonia (click on banner)
InfoCenter
Învățământ DUAL

 

Link-uri utile
 • ISJ CS
 • PORTALURI eLEARNING
 • MEN
 • BACALAUREAT 2022
 • TESTE INIȚIALE 2022
 • CCD CS
 • ADMITERE CS
 • PROGRAME ŞCOLARE
 • SIIIR
 • Protecția Muncii PSI
 • LEGISLAȚIA MUNCII
 • SALARIZARE 2017 - nou!!!
 • LEGISLAȚIE
 • LEGISLAȚIE MEN
 • TRANSLATOR EN-RO
 • AGENDA EUROPA
 • PHOTOSHOP ON-LINE
 • LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • ADMITERE LICEU
 • Alte Colegii RO
 • Statistici

  Total online: 1
  Vizitatori: 1
  Utilizatori: 0
 • TOP 100